Satış: 0358 220 0016 Mehmet Paşa Mah. Atatürk Cad. 14-D Amasya
Servis: 0358 218 7119 Gümüşlü Mah. Saraydüzü Cad. No:3 Amasya

Drenaj Dalgıç Pompalar

Drenaj Pompası Nedir ve Nerelerde Kullanılır

Drenaj pompası başlıca yüzey ve sızıntı sularının farklı konumlara transferine ve yeraltı suyunun transferine yöneliktir.  Drenaj pompa sistemleri; Yağmur, Yeraltı, yüzey ve sızıntı sularıyla kar ve buzun erimesinden oluşan sulardan binayı korumak amacıyla yapılır.

Drenaj Pompası genelde bina yada çevresinde kazılan bir kuyuda kendi üzerlerinde bulunan flatör vasıtasıyla otomatik çalışırlar.

Kuyuda sızıntı suların birikme durumunda flatör yukarıya doğru hareket eder ve içerisindeki elektriksel kontaklardan drenaj pompasının elektrik beslemesi tamamlanır ve pompa çalışır. Drenaj pompa çıkışında muhakkak çekvana kullanılmalıdır aksi durumda borudaki su kuyuya geri gelecektir ve flatör drenaj pompasına tekrar tekrar start verecektir.

Drenaj Pompasını devreye alırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

  • Drenaj Pompasının kuyuya montajından önce, hem kuyunun, hem de pompanın kullanım amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu kontrol edilmeli, monte edilecek pompanın debi ve basma yüksekliğinin amaca uygun olduğu görülmelidir.
  • Drenaj Pompanın çıkışına muhakkak çekvana bağlanmalı borudaki suyun kuyuya geri dönmesi engellenmelidir.
  • Drenaj Pompasının flatörü rahat hareket edebilecek şekilde pompa montajı yapılmalıdır.
  • Drenaj Pompası için uygun elektrik emniyet malzemeleri kullanılmalıdır. Drenaj pompası etiketindeki amper ve gerilim değerine uygun sigortalar tercih edilmelidir.
  • Drenaj Pompa Sistemi muhakkak 30 mA değerine sahip Kaçak akım sigortası ile çalıştırılmalıdır.

Drenaj Dalgıç Pompa uygulamaları çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. En çok tercih edilen sistem ise 1 asıl 1 yedekli çalışma sistemidir. Aynı kuyuda 2 adet drenaj pompası monte edilmektedir. Drenaj pompalarından birincisi kuyunun alt seviyesinde ikincisi ise üst seviyesinde konumlandırılır.  Bu şekilde çalışma sistemlerinde eğer alt seviyedeki drenaj pompasında oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda su seviyesi ikinci pompaya ulaşacağı an ikinci pompa devreye girecek ve taşma önlenecektir.

//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2018/12/marka_impo.jpg
//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2018/10/marka_cri.jpg
//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2018/10/marka_sumak.jpg
//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2019/01/marka_atlantis.jpg