Satış: 0358 220 0016 Mehmet Paşa Mah. Atatürk Cad. 14-D Amasya
Servis: 0358 218 7119 Gümüşlü Mah. Saraydüzü Cad. No:3 Amasya

Kirli Su Dalgıç Pompalar

Kirli Su Dalgıç Pompalarının Tanımı ve Kullanıldığı Alanlar

Dalgıç pompalar tamamen su içinde çalışacak şekilde tasarlanmış özel pompalardır. Dalgıç pompa belirli metrajda suyun içinde çalışan bir ekipmandır. Yeraltı sularının kullanımını sağlamak ve atık suların tahliyesi için kullanılmaktadırlar. Dalgıç Pompalarda, motor pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Bu bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde izole edilerek sızdırmazlık sağlanmıştır. Herhangi bir dış etkene maruz kalmadan çalışmaları dalgıç pompaların avantajıdır.

Drenaj dalgıç pompa, Derin kuyu dalgıç pompaları, Bıçaklı dalgıç pompa ve Foseptik dediğimiz pis sularda çalışan dalgıç pompalar olarak çeşitlendirilirler.

Kirli su dalgıç pompası katı maddeler ihtiva edebilen evsel, kimyasal ve endüstriyel atık suların tahliyesinde kullanılan, elektrik motoru ve pompası bir parça halinde imal edilmiş, su içinde ve bir kısmı su içinde çalışabilen, bastığı suyun içinde bulanabilecek katı maddelerle tıkanmayan bir makinadır.

Pis su Dalgıç pompaları Tamamen akışkan içerisinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden olmazlar, konforlu bir iletişim sağlarlar. Ayrıca pompa ve motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek şartlarda bulunması nedeniyle, hatalardan kaynaklanabilecek arızalar oldukça azdır.

Pompa seçim işlemi süresince, sistem için tasarlanan debi için, yüksek verimli (%70 ve üzerindeki) pompalar göz önüne alınmalıdır. Çünkü, düşük verimin, güç tüketimine olan etkisi daha önemlidir. Pompa seçiminde, tasarım parametrelerinden, debi ve Toplam dinamik yükseklik %10 daha büyük alınabilir. Bu durum, pompanın değişen işletme koşullarına uydurulabilirliliği, uzun süre ve kalıcı performansla çalışmasına hizmet edecektir. Büyük debili tesislerde, toplam işletme masrafları, yüksek verimli bir pompanın kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ekonomiklik pompa seçiminde her zaman birinci kriter olmalıdır. Pompaj tesisinin işletme masrafları ile yatırım masraflarını göz önünde tutmak oldukça önemlidir.

Pompa basma yüksekliği, tesisatın toplam yüksekliğinden (Ht) büyük olduğunda istenen basıncı  sağlayabilmektedir. Bunun için;

Ht ≥ Ds­­­ + ∑ ∆p + Pson olmak üzere  hesap yapılmalıdır. Burada;
Ds: Dinamik seviye
h1: Suyun basılacağı en yüksek nokta ile kuyu ağzı arasındaki kod farkı
∆p: Sistemdeki toplam basınç kaybı
Pson: İstenen son kullanım basıncı olarak alınabilir.

Son kullanım basıncı yaklaşık değerleri:

Depo doldurma: 5 m
Hidrofor kullanma: 10 – 15 mt
Bahçe sulama: 30 – 50 mt olarak hesaplanabilir.

Dalgıç pompa kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

ü  Pompanın yerine montajından önce, hem kuyunun, hem de pompanın kullanım amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu kontrol edilmeli, monte edilecek pompanın debi ve basma yüksekliğinin amaca uygun olduğu görülmelidir.

ü  Pompa asla kuyunun dibine kadar indirilmemeli, motorun alt noktası kuyu dibinden asgari 2 m daha yukarıda olacak şekilde monte edilmelidir.

ü  Dalgıç pompa, sıcaklığı en fazla 30 C° kadar olan akışkanlar ile kullanım için geliştirilmiştir. Akışkan sıcaklığının daha yüksek olduğu durumlarda özel olarak üretilmiş dalgıç pompa ve motorlarının kullanımı gerekmektedir.

  • Dalgıç pompalar, içerisinde hava veya gaz bulunmayan, temiz sular ile kullanım için dizayn edilmiştir.
  • Dalgıç motorun yeterli soğutulabilmesi için, motor çevresinde yeterli akışkan akışının sağlandığından emin olunmalıdır. Keson kuyular, su depoları veya havuzlar gibi geniş hacimli ortamlarda kullanılacak dalgıç pompalar muhakkak soğutma gömleği ile kullanılmalıdır.
  • Kuyu içerisindeki pompa hakkında mümkün olabilecek her türlü bilginin, izleme ve kontrol amacıyla, kullanılmasına çalışılmalıdır. Pompa, elektrik motoru ve sistemin durumu hakkında bilgi edinmek üzere kullanılabilecek kuyu çıkış ağzındaki manometre, özellikle büyük güçlerdeki dalgıç motorlarına ait elektrik kontrol panosu, üzerindeki her fazın akım ve voltajlarını izlemeye yarayan voltmetre ve ampermetre gibi cihazların nasıl faydalı olarak kullanılabileceği hakkında kullanıcı personele bilgi verilmelidir.
  • Elektrik kontrol panolarının elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek, yüksek veya düşük voltaj, fazlar arasında voltaj dengesizliği vb. sorunlarda dalgıç motorun korunmasını sağlayabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca elektrik motorunun aşırı akımdan korunmasında kullanılan sistemin ayarlarının çevre sıcaklığından etkilenmeyecek tipte olması son derece önemlidir.
  • Elektrik kontrol panosundaki aşırı akım koruması sistemin ayarı, monofaze veya direkt kalkışlı sistemlerde asla motor etiketinde belirtilen nominal akım değerinden daha yüksek bir değere ayarlanmalıdır. Emniyet açısından etiketteki nominal akımın %90’ına ayarlanması tavsiye edilir. Yıldız - üçgen kalkışlı sistemlerde motor termik koruması etikette belirtilen nominal akımın %57’sinden daha yüksek bir değere ayarlanmamalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket ayarlanmalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket akımının yarısına ayarlanması tavsiye edilir.
  • Pompanın susuz kalarak hasar görmemesi amacıyla işletmeye alma işlemi esnasında kuru çalışmaya karşı koruma sisteminin çalışır durumda olduğu muhakkak kontrol edilmeli, elektrik kontrol panosu içerisinden seviye elektrotunun hassasiyeti ayarları yapılmalıdır.
  • Dalgıç motorunun şalt sayısının sınırlandırılması bir zorunluluktur. Kuru çalışmaya karşı korumanın bir veya iki elektrot ile sağlandığı sistemlerde, su seviyesi normal duruma geldikten sonra motorun hemen çalıştırılmayıp, minimum 5 dakikalık bir gecikme süresinden sonra çalışmaya başlatılmalıdır. Dalgıç pompalar kullanılarak gerçekleştirilen hidrofor uygulamalarında, basınç şalterinin alt ve üst basınç ayarlarının, şalt sayısını istenilen seviyede tutacak şekilde gerçekleştirilmesi ve kapalı genleşme deposunun uygun hacimde olduğunun kontrol edilmesi, olası hasarların önüne geçecektir.

Etiket kelimeler: Pis su dalgıç pompaları, tesisat pompalar, Pompa pompalar, Su motoru fiyatları, Su pompaları, Elektrikli su pompası, Düşey milli pis su pompaları, Santrifüj pompa, Temiz su dalgıç pompalar, drenaj dalgıç pompalar, Bıçaklı foseptik dalgıç Pompalar

//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2018/12/marka_impo.jpg
//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2018/10/marka_cri.jpg
//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2018/10/marka_sumak.jpg
//www.akotek.com.tr/wp-content/uploads/2019/01/marka_atlantis.jpg